Meldkamer spoedassistentie (24/7): 06 517 066 18

Milieukundig (water)bodemonderzoek

Er zijn vele situaties denkbaar die vragen om een milieukundig bodemonderzoek, zoals bijvoorbeeld de bouw van een nieuw pand, de aankoop van onroerend goed, of bij grondverzet. Deze situaties roepen tal van vragen op, waaronder:

  • Wat is...

Partijkeuringen grond en bouwstoffen (AP04)

Wanneer grond moet worden afgevoerd en het is meer dan 50 m3 dan moet deze milieukundig gekeurd worden. Ook wanneer u grond- of bouwstoffen wilt toepassen of hergebruiken, is het belangrijk om vooraf onderzoek te laten doen. Zo weet u hoe u het...

Second opinions

De Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van bodemverontreiniging is tamelijk complex. De kans bestaat daardoor dat het bodemonderzoeksrapport vragen bij u oproept, zoals:

  • Kan ik door de overheid verplicht worden om te saneren?
  • Kan ik...

Grondwatermonitoringen

Is het grondwater verontreinigd, of heeft u een milieuvergunning nodig? Dan moet er vaak een grondwatermonitoring worden uitgevoerd. Arnicon voert grondwatermonitoringen uit door peilbuizen in de grond aan te brengen. Hieruit worden periodiek...

Onderzoek asfalt (CROW 210) en fundatielagen

Teerhoudend asfalt mag sinds 1995 in Nederland niet meer worden toegepast. Wilt u weten of het asfalt dat vrijkomt bij uw reconstructies of onderhoudswerkzaamheden teerhoudend is? Dan helpen wij u door onderzoek te doen. De asfaltkernen worden dan...

Kostenraming

Een nader bodemonderzoek verduidelijkt in veel gevallen de omvang van de bodemverontreiniging en de gebruiksbeperkingen die dit oplevert. Wanneer een sanering noodzakelijk blijkt, stelt Arnicon een inzichtelijke kostenraming voor u op. Een...

G-waardemetingen

Bij de bouw en aansluiting van energieparken, zoals een zonnepark of windmolenpark, is het van belang om inzicht te krijgen in de warmtegeleidbaarheid van de bodem. Arnicon voert deze onderzoeken uit met behulp van “thermal sensors”. Deze worden op...

Veiligheidsklasse

Bij grondverzet dient vooraf te worden bepaald welke veiligheidsmaatregelen nodig zijn bij uitvoering van het grondwerk. Arnicon doet dit voor u. We vergelijken de aanwezige concentraties aan verontreinigende stoffen met de normen, zoals de...

Bodemonderzoek

Ed Brouwer
Senior projectleider

T: 010 - 258 23 00
M: 06 - 533 20 189
E: brouwer@arnicon.nl

KAM-ondersteuning

Derk de Jonge
Senior projectleider

T: 010 - 258 23 00
M: 06 - 224 378 55
E: jonge@arnicon.nl

Bodemsanering

Willem Goossens
Senior projectleider

T: 010 - 258 23 00
M: 06 - 537 286 36
E: goossens@arnicon.nl

Civieltechnische werken

Frans Wouters
Directeur

T: 010 - 258 23 00
M: 06 - 200 003 71
E: wouters@arnicon.nl

Asbest­inventarisatie

Frans Wouters
Directeur

T: 010 - 258 23 00
M: 06 - 200 003 71
E: wouters@arnicon.nl

collega

Wil jij werken bij een leuk bedrijf met volop kansen om jezelf verder te ontwikkelen? Dan zijn we op zoek naar jou!

- Ervaren en minder ervaren projectleiders bodemonderzoek en bodemsanering
- Veldwerkers
- Milieukundig begeleiders
- Machinist divers mechanisch materieel (in bezit van rijbewijs BE)

Bel Frans Wouters (06-20 00 03 71) of Ed Brouwer (06 – 12 37 25 49)

Meer info