Meldkamer spoedassistentie (24/7): 06 517 066 18

Saneringsadvies

Is de bodem verontreinigd? Dan kan bodemsanering noodzakelijk zijn. Arnicon is specialist in begeleiden van bodemsaneringen. Wij geven deskundig advies en organiseren de sanering. Dankzij onze ruime kennis en ervaring komen wij altijd tot een...

BUS-melding

Kleinschalige saneringen worden vaak op dezelfde wijze uitgevoerd. Dankzij het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) dat sinds 2007 van kracht is, is het niet meer nodig om voor iedere sanering een apart saneringsplan op te stellen. Wij kunnen een...

Veiligheidsklasse

Wanneer er een bodemsanering wordt uitgevoerd moet de veiligheidsklasse van het werk vooraf zijn bepaald door een gekwalificeerd veiligheidskundige. Arnicon doet dit voor u. We vergelijken dan de aanwezige concentraties aan verontreinigende stoffen...

Vergunningen

Een sanering is vaak complex. Denkt u maar aan de standaard meldingen, zoals de start van het werk, de einddiepte die bereikt wordt en het einde van de sanering.

Daarnaast heeft u vaak nog andere vergunningen nodig. Een kapvergunning bijvoorbeeld...

Milieukundige begeleiding & Saneringsevaluaties

Elke bodemsanering moet worden uitgevoerd door een BRL-SIKB-7000 erkende aannemer. Daarnaast moet bodemsanering milieukundig worden begeleid door een BRL-SIKB-6000 erkende milieukundige begeleider. Arnicon heeft inmiddels 10 milieukundige...

Bodemincidentbestrijding

Er is bodemverontreiniging ontstaan. Wat nu? Wij helpen u schadelijke bodemincidenten te bestrijden. Bijvoorbeeld in de industrie en op de weg. Onze deskundigen zorgen er allereerst voor dat de schade zich niet uitbreidt. Vanuit een beveiligde...

Directievoering

Elke bodemsanering wordt geleid door een directievoerder. Dit is verplicht door de BRL6000 en BRL7000. De directievoerder monitort de inzet van mens en materieel en is verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken. Bij kleine saneringen ligt...

Bodemonderzoek

Ed Brouwer
Senior projectleider

T: 010 - 258 23 00
M: 06 - 533 20 189
E: brouwer@arnicon.nl

KAM-ondersteuning

Derk de Jonge
Senior projectleider

T: 010 - 258 23 00
M: 06 - 224 378 55
E: jonge@arnicon.nl

Bodemsanering

Willem Goossens
Senior projectleider

T: 010 - 258 23 00
M: 06 - 537 286 36
E: goossens@arnicon.nl

Civieltechnische werken

Frans Wouters
Directeur

T: 010 - 258 23 00
M: 06 - 200 003 71
E: wouters@arnicon.nl

Asbest­inventarisatie

Frans Wouters
Directeur

T: 010 - 258 23 00
M: 06 - 200 003 71
E: wouters@arnicon.nl

collega

Wil jij werken bij een leuk bedrijf met volop kansen om jezelf verder te ontwikkelen? Dan zijn we op zoek naar jou!

- Ervaren en minder ervaren projectleiders bodemonderzoek en bodemsanering
- Veldwerkers
- Milieukundig begeleiders
- Machinist divers mechanisch materieel (in bezit van rijbewijs BE)

Bel Frans Wouters (06-20 00 03 71) of Ed Brouwer (06 – 12 37 25 49)

Meer info