Home Expertises Milieukundig onderzoek: (water)bodem en verhardingen

Milieukundig onderzoek (water)bodem en verhardingen

Waterbodem- en bodemonderzoek

Veel situaties vragen om een milieukundig bodemonderzoek, zoals bij nieuwbouw, de aankoop van onroerend goed of grondverzet. Van tevoren kan het belangrijk zijn om antwoord te krijgen op de volgende vragen:

 • Wat is de milieuhygi├źnische kwaliteit van de bodem?

 • Zit er asbest in de grond?

 • Kan ik mijn kinderen veilig in deze tuin laten spelen?

 • Wat kost het om dit terrein geschikt te maken voor woningbouw?

 • Is dat nader onderzoek nu wel ├ęcht nodig?

 • Welke risico’s loop ik, wanneer ik deze locatie koop?

Arnicon is gecertificeerd voor de BRL 2000, protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018. Wij voeren de volgende onderzoeken volgens de geldende NEN-normen uit:

 • Historisch onderzoek (vooronderzoek)

 • Verkennend milieukundig (asbest)bodemonderzoek

 • Nader milieukundig (asbest)bodemonderzoek

 • Nul- of eindsituatie-onderzoek

 • Waterbodemonderzoek

 • Monitoringsonderzoek

 • Machinaal boren

 • Bodemonderzoek bepalen veiligheidsklasse

 • G-waardemetingen

Verhardingsonderzoek

Op een locatie is vaak niet alleen sprake van de bodem, maar kunnen ook puinlagen, verhardingslagen en dergelijke aanwezig zijn. Onderzoek naar deze lagen geeft aanvullende informatie over eventuele verontreinigingen en de hergebruikmogelijkheden van deze bouwstoffen.

 • Asfaltonderzoek (CROW 210)

 • Asbestonderzoek in puin

 • Indicatief onderzoek naar de kwaliteit van puin- of stabilisatielagen

Heeft u vragen of wilt u meer weten over milieukundig (water)bodemonderzoek en onderzoek naar verhardingen? Neem dan contact op met onze specialist Ed Brouwer.

Ed brouwer

T: 010 – 258 23 00
M: 06 – 20 53 31 89
E: brouwer@arnicon.nl

WERKEN BIJ ARNICON VIND JOUW DROOMBAAN IN GRONDWERK.

Bij Arnicon zijn we altijd op zoek naar nieuw talent en deskundigen. Wij zijn nieuwsgierig naar jouw kwaliteiten!