Home Over ons CO2 duurzaamheid

Over duurzaamheid bij Arnicon

Wat is de prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van  CO2 emissie. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO2 managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt.

Inzet Arnicon CO2 en duurzaamheid

Arnicon is al meer dan 30 jaar gecertificeerd voor ISO9001:2015 en VCA**. Ook voldoen onze werkzaamheden aan de eisen van BRL 1000, protocol 1001 en 1002, BRL 2000, protocol 2001, 2002, 2003 en 2018, BRL 2100, protocol 2101 en de BRL 6000, protocol 6001. Continu zijn we bezig met het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van ons werk. Ook hechten wij veel waarde aan duurzaamheid. Zo zijn wij sinds kort gecertificeerd voor trede 3 van de CO2-prestatieladder.

CO2-footprint

Wij brengen onze CO2-emissie in kaart door ieder half jaar een CO2-footprint op te stellen. Ons CO2-beleid is erop gericht de emissie van onze bedrijfsactiviteiten in kaart te brengen, te beheersen en te reduceren. Elk jaar actualiseren wij onze emissie-inventaris en CO2-footprint. Aan de hand daarvan stellen wij doelen om onze CO2-emissie steeds verder terug te dringen.

Onze doelstellingen en maatregelen voor CO2-emissie hebben wij samengevat in ons:

3.B.1. Energiemanagement actieplan 2023

Communicatieplan

Elk half jaar controleren wij de voortgang van de reductiedoelstellingen en wij leggen dit vast in het voortgangsrapport. Een belangrijk aandachtspunt van de CO2-prestatieladder is de communicatie over ons CO2-beleid, onze doelstellingen en onze prestaties. Hoe wij dat invullen, kunt u lezen in ons:

3.C.1. Communicatieplan 2023

Onze deelname aan duurzaamheidsinitiatieven:

3.D.1. Actieve deelname sector- en keteninitiatief 2023

Samenwerking

Arnicon neemt deel aan het initiatief ‘Samen Slimmer Reduceren’, samen met Gebr. Kloens B.V., Van Viegen Riooltechniek B.V., Van der Pols Machineverhuur B.V. en RSK Netherlands.

Arnicon is tevens te vinden op de website van SKAO.

Footprint 2023 (basisjaar)
CO2-footprint 2022 (basisjaar)

WERKEN BIJ ARNICON VIND JOUW DROOMBAAN IN GRONDWERK.

Bij Arnicon zijn we altijd op zoek naar nieuw talent en deskundigen. Wij zijn nieuwsgierig naar jouw kwaliteiten!