Home Expertises Vergunningverlening

Vergunningverlening

Arnicon is breed inzetbaar op het gebied van milieu en omgeving. Wij geven bedrijven deskundig advies over wet- en regelgeving en inzicht over de mogelijkheden voor verduurzaming, investeringen en besparingen. Bijvoorbeeld bij continuering of uitbreiding van bedrijfsactiviteiten of bij nieuwbouw op een bedrijfslocatie.

Voorbeelden van onze expertises:

  • Aanvraag milieuvergunning

  • Aanvraag omgevingsvergunningen

  • Aanvraag waterwetvergunningen

  • Inspectie vloeistofdichte voorziening

  • Bodembescherming en NRB-beoordeling

  • Activiteitenbesluit milieubeheer (type A, B)

  • Omgevingsvergunning – milieu (type C)

Ook kunnen wij de contacten met het bevoegd gezag verzorgen:

  • Communicatie met bevoegd gezag en handhavende overheid

  • Zienswijze, bezwaar en beroep

Heeft u vragen of wilt u meer weten over vergunningen? Neem dan contact op met Ed Brouwer.

Ed brouwer

T: 010 – 258 23 00
M: 06 – 20 53 31 89
E: brouwer@arnicon.nl

WERKEN BIJ ARNICON VIND JOUW DROOMBAAN IN GRONDWERK.

Bij Arnicon zijn we altijd op zoek naar nieuw talent en deskundigen. Wij zijn nieuwsgierig naar jouw kwaliteiten!